Vitajte na novom webe SmartBase. Prosím zatiaľ si z našich textov neberte príklad, náš kopík ešte na nich pracuje :)

Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt alebo ich kombináciu?

Kontaktujte nás a radi vám predstavíme naše produktové portfólio.
Naplánovať stretnutie

Situácie, ktoré sa vyskytujú pravidelne

vyberte si s čím sa stotožníte najviac

Products

SmartBase® Efektívne vzdelávanie a riadenie prevádzok s intranetom

Potrebujete zaškoliť často desiatky až stovky zamestnancov bez toho aby ste organizovali drahé a neefektívne viacdňové školenia

Manažujte inovatívne aj veľkú firmu

Systém efektívneho riadenia obchodu prináša inovatívnu možnosť ako ustriehnuť z pozície manažmentu aj rozsiahlu firmu. Definovaním štandardov vzdelania, dochádzky a predajných noriem je možné dosiahnuť predajne ponúkajúce rovnakú kvalitu a zážitok zákazníkovi a zároveň primeraný zisk majiteľovi.

Obchodný kolobeh – automatizovane

Pokiaľ potrebujete zvýšiť predaje z určitého segmentu produktov, vďaka ERO si viete definovať predajnú normu, ktorú následne aplikácia jednoducho oznámi všetkým predajcom a následne sleduje. Pokiaľ predajcovia normu nestíhajú aplikácia im sprostredkúva študijné materiály a testy, ktoré ich školia a tak zvyšujú šancu na predaj podporovaného sortimentu.

Automatizované odmeňovanie

Počas predajného cyklu zamestnanec zbiera body za svoju aktivitu. Okrem predaja je to tiež úspešnosť v testoch, dochádzka, vystupovanie a podobne. Aplikácia na základe získaných bodov za dané obdobie odporúča manažérom akciu, či už odmeny alebo napomenutie zamesnanca.

Kvalita na prvom mieste

Vaši zamestnanci a ich znalosť vášho produktu je vizitkou celej firmy. Kvalita si vždy dlhodobo udrží hodnotu a prinesie vám ďalšie predaje cez odporúčania. Tú najvyššiu kvalitu dosiahnete využitím testovania v ERO, ktoré pravidelne skúša najpodstatnejšie vybrané témy. V prípade neúspechu upozorní nadriadeného a poskytne materiál na doštudovanie. Následne opäť tému pretestuje s odstupom času.

Univerzálna organizačná štruktúra

V ERO nie ste limitovaní tým ako je vaša spoločnosť členená. Zaraďte svojich zamestnancov do oddelení v rámci štruktúry spoločnosti a zároveň do oblastnej štruktúry podľa regionálneho rozloženia. ERO vám následne umožní špecifikovať testovanie napríklad len pre manažment úseku ecommerce pre Maďarský trh.

Neustále a efektívne vzdelávanie vašich zamestnancov

V aktuálnej dobe je neustále vzdelávanie kľúčové k úspechu. Nie je však možné organizovať neustále školenia pre všetkých predajcov z predajní a terénu. ERO preto prináša ideálny spôsob akým dostať potrebné informácie k širokej skupine aj s dodatočnou pridanou hodnotou spätného overenia získanej znalosti.

Flexibilné procesy

Využitie modernej procesnej technológie Camunda prináša flexibilitu v definovaní skúšacích procesov. Čo sa stane v prípade neúspechu alebo úspechu v teste je preto len na jednoduchej definícií v diagrame. Môžete tak v organizácií otestovať, ktorý model prináša najviac úžitku vám, vašim zamestnancom a vašim zákazníkom.

Intranet a komunikácia 21. storočia

Okrem vzdelávania vám ERO umožňuje publikovanie dokumentov pre celú spoločnosť alebo len jednotlivé úseky. Diskusia priamo na dokumentoch umožňuje pripomienkovanie ešte pre samotným schválením a publikovaním dokumentu. Celofiremné správy priamo v systéme zaručujú, že dáta ostanú bezpečne u vás ale zároveň máte istotu, že ich vaši zamestnanci čítali ako pri moderných komunikačných aplikáciách. Plošná komunikácia so všetkými zamestnancami, ale aj vertikálne s jednotlivými skupinami, nebola nikdy jednoduchšia.

Integrácia ERP a dochádzkového systému a štatistické analýzy

Vďaka prepojeniu ERO na akýkoľvek ekonomický softvér je jednoduché získať celkový prehľad o výkonnosti vzhľadom na jednotlivé kategórie produktov. Taktiež je možné prepojiť ERO na dochádzkový systém a systém plánovania zmien, aby vaši zamestnanci dostávali vygenerované testy len vtedy keď majú. Následný export do BI prinesie možnosti BigData analýzy.

Ocitli ste sa v podobnej situácii? Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu.

Zastavte sa u nás a spoločne nájdeme riešenie pre vašu situáciu. Prvá konzultácia je samozrejme na náš účet.
+421950 487 784 info@smartbase.sk