Potrebujete pomôcť vybrať správny produkt alebo ich kombináciu?

Kontaktujte nás a radi vám predstavíme naše produktové portfólio.
Naplánovať stretnutie

Situácie, ktoré sa vyskytujú pravidelne

vyberte si s čím sa stotožníte najviac

Analýza a audit systému či aplikácie

Audit rýchlosti systému

Audit rýchlosti pomôže identifikovať úzke hrdlá webstránok, eshopov aj aplikácií a navrhnúť kroky, ktoré pomôžu tieto úzke hrdlá vyriešiť. Taktiež skúsenosti s optimalizáciou pre Google podľa metrík Google PageSpeed pre SmartBase Eshop pomôžu zlepšiť postavenie vo vyhľadávači, ktoré by bolo spôsobené slabým výkonom stránky.

Web stránky a E-commerce projekty

Výkon a rýchlosť načítania web stránky sa stáva jedným z najdôležitejších parametrov pre verejne prístupné stránky indexované Googlom. Rýchla stránka má pozitívny vplyv nielen na pocitovú rýchlosť pre zákazníka a teda jeho lepší zážitok. Rýchlosť je aj dôležitou metrikou pre postavenie vo vyhľadávaní Google.

Okrem nižšej návštevnosti však pomalá stránka prináša aj zvýšenie okamžitých odchodov a pomalé načítanie prehliadaných stránok môže zákazníka odradiť aj počas nákupu. Rýchla stránka tak nielen priamo prináša zákazníkov vyššou pozíciou vo vyhľadávaní ale následne si týchto zákazníkov udrží až kým nenakúpia.

Webové aplikácie

Rýchlosť aj neverejných aplikácií je dôležitá, najmä pokiaľ sa týka o interné aplikácie, prípadne B2B zóny nakoľko sa tak predlžujú firemné procesy, čo prináša náklady na vašej strane aj na strane zákazníka. Optimalizáciou fungovania aplikácie, procesov a automatizáciou je možné priniesť nielen lepší používateľský zážitok ale aj znížiť chybovosť a náročnosť na manuálnu prácu.

Tvorba špecifikácie nového projektu

Analýza nového projektu vám pomôže určiť dôležité súvislosti, ktoré sú podstatné pre vývoj aplikácie ale nemusia byť laicky zrejmé. Analýza pozostáva z nasledovných krokov:

 • Úvodný zber biznisových požiadaviek
  • v tejto fáze sú definované požiadavky na projekt, motivácia týchto požiadaviek a ciele, ktoré projekt má dosiahnuť. Na základe definície tohto základnho stavebného bloku sa ďalej prechádza k špecifikácia
 • Špecifikácia požiadaviek
  • jednotlivé požiadavky sú rozobrané z biznisového aj technického pohľadu do hĺbky, čo umožňuje následnú architektrúru výsledného systémmu a technickú analýzu použitých technológií a postupov
 • Architektúra a technická analýza
  • architektúra hovorí o usporiadaní jednotlivých súčastí aplikácie a spôsobu akým spolu komunikujú.
  • Technická analýza následne prechádza cez konkrétnejšie implementačné detaily.
  • V rámci technickej analýzy sú definované požiadavky na podklady, či dáta potrebné zo systémov tretích strán.
  • Taktiež v tomto kroku je definovaná architektúra importu a exportu dát do prípadných externých systémov.
  • Výstupom je formalizovaný dokument, ktorý spolu s projektovým plánom je použiteľný pre vyhotovenie projektu u ktoréhokoľvek dodávateľa informačných systémov.
 • Projektový plán
  • Na základe predchádzajúcich bodov analýza definuje projektový plán, ktorý za splnenia predpokladov definovaných analýzou určuje časový rámec trvania projektu.

Kontrolný audit pred spustením

V prípade, že sme vaše nové riešenie nevyvíjali my, vysoký štandard spúšťaného projektu vám vieme napriek tomu overiť. Pred spustením novej webovej stránky, eshopu alebo služby overíme správne nastavenie systémov a ich odolnosť voči záťaži, ktorú by mohli zaznamenať v prevádzke.

Preventívne sa tak viete vyhnúť produkčným problémom po nasadení nového systému. Taktiež skontrolujeme náš zoznam kľúčových bodov pre spustenie stránky do verejného priestoru a úspešnosť prípadnej migrácie pokiaľ nahrádzate jeden systém za druhý.

Znalecký posudok

Znaleckým posudkom pomôžeme ohodnotiť formálnu hodnotu vášho softvéru vytvoreného u iného dodávateľa v odpracovaných hodinách. Technická hodnota projektu, t.j. čas, ktorý bol na takomto projekte strávený vám tak dáva predstavu aká náročná je replikovateľnosť pre konkurenciu, resp. akú hodnotu váš softvér obsahuje. Znalecký posudok sa nezaoberá biznisovou hodnotou diela a validáciou biznis case, ktorý softvér umožňuje.

Ocitli ste sa v podobnej situácii? Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu.

Zastavte sa u nás a spoločne nájdeme riešenie pre vašu situáciu. Prvá konzultácia je samozrejme na náš účet.
+421950 487 784 info@smartbase.sk