fbpx
Domov / Služby / Analýza a audit
Späť

Analýza a audit systému či aplikácie

Analyzovať znamená identifikovať podstatné vlastnosti jednotlivých častí celku. Zložité? My vieme. U nás však analýza a audit znamená skvalitnenie procesov, úsporu nákladov, času, či odhalenie problémov. Využite ich pre rast vášho biznisu.

Meranie rýchlosti systému bez postihov

Audit rýchlosti pomôže identifikovať úzke hrdlá webstránok, e-shopov, či aplikácií. Vďaka nemu vieme navrhnúť kroky, ktoré tento problém vyriešia. Zvýši sa tak rýchlosť stránok, e-shopov, či aplikácii. Skúsenosti s optimalizáciou pre Google podľa metrík Google PageSpeed pre SmartBase® E-commerce nám pomáhajú zlepšiť pozície web stránok vo vyhľadávačoch, ktoré môže byť spôsobené aj ich slabým výkonom.

Ide o web stránky a eCommerce projekty, ide o všetko

Výkon a rýchlosť načítania stránok je jedným z najdôležitejších parametrov pre verejne prístupné stránky indexované Googlom. Rýchla stránka pozitívne vplýva nielen na zákazníka a prináša mu lepší zážitok, ale stáva sa dôležitou metrikou aj pre jej pozíciu vo vyhľadávačoch.
 
Nižšia návštevnosť, vysoká miera okamžitých odchodov, pomalé načítanie prehliadaných stránok, to všetko sú faktory, ktoré môžu zákazníka odradiť počas nákupu v e-shope alebo inej konverzie.

Mám záujem o audit rýchlosti
Aplikovateľné na webové aplikácie
Rýchlosť neverejných aplikácií je rovnako dôležitá, ako tých klientských.

Pretože pokiaľ sú pomalé interné aplikácie, prípadne B2B zóny, predlžujú sa firemné procesy, čo zvyšuje vaše náklady, či náklady vašich zákazníkov. Optimalizáciou fungovania aplikácií, procesov, či automatizáciou možno priniesť nielen lepší užívateľský zážitok, ale aj znížiť chybovosť, či náročnosť manuálnej práce.

Objednať audit rýchlosti
Analyzujte, špecifikujte, krokujte

Analýza nového projektu pomôže určiť dôležité súvislosti podstatné pre vývoj aplikácie, ktoré nemusia byť laicky zrejmé. Pozostáva z nasledovných krokov:

 • Úvodný zber biznisových požiadaviek
  definícia požiadaviek projektu a cieľov, ktoré má dosiahnuť.
 • Špecifikácia požiadaviek
  hĺbková analýza požiadaviek z biznisového a technického hľadiska, následná architektúra výsledného systému, technická analýza použitých technológií a postupov.
 • Architektúra a technická analýza
  usporiadanie jednotlivých súčastí aplikácie a spôsobu akým spolu komunikujú, následne prechádzka cez konkrétnejšie implementačné detaily. V rámci technickej analýzy sú definované požiadavky na dáta zo systémov tretích strán. Zadefinuje sa tu zároveň architektúra importu a exportu dát do prípadných externých systémov. Výstupom je formalizovaný dokument, ktorý spolu s projektovým plánom je použiteľný pre vyhotovenie projektu u ktoréhokoľvek dodávateľa informačných systémov.
 • Projektový plán
  určenie časového rámca trvania projektu za splnenia predpokladov, ktoré sú definované analýzou.
Idete spúšťať? Testujte
Chcete sa vyhnúť problémom, ktoré môžu vzniknúť pri nasadení nového systému?

My vieme overiť štandardy spúšťaného projektu, aj keď sme ho nevyvíjali. Pred spustením novej web stránky, e-shopu či služby otestujeme správne nastavenie systémov a ich odolnosť voči záťaži, ktorú by mohli zaznamenať počas prevádzky.
 
Otestujeme aj zoznam kľúčových bodov pre spustenie webu do verejného priestoru a úspešnosť prípadnej migrácie pokiaľ nahrádzate jeden systém iným.

Znalecký posudok softvéru
Znaleckým posudkom pomôžeme ohodnotiť formálnu hodnotu vášho softvéru vytvoreného u iného dodávateľa v odpracovaných hodinách.

Technická hodnota projektu, t. j. čas, ktorý bol na takomto projekte strávený vám dáva predstavu aká náročná je replikovateľnosť pre konkurenciu, resp. akú hodnotu váš softvér dosahuje.
 
Znalecký posudok sa nezaoberá biznisovou hodnotou diela a validáciou biznis case, ktorý softvér umožňuje.

Mám záujem
Sme online
Radi by ste zanalyzovali svoj projekt? Sme odborníkmi v tejto oblasti
Pripravíme vám audit či analýzu systému alebo jeho súčasti a identifikujeme slabé miesta, kde navrhneme riešenie na ich odstránenie. Vy sa sami rozhodnete, ako s analýzou naložíte.